Het rode werkboekje

Het rode werkboekje

Sinds 01.06.2013 zijn werkboekjes voor alle disciplines verplicht.

De VDA heeft eveneens beslist dat werkboekjes voor honden die voor de eerste maal deelnemen aan wedstrijden, kunnen enkel uitgereikt worden aan hen die kunnen aantonen dat zij een test “sociaal gedrag” met vrucht hebben afgelegd, uitgezonderd IPO.

 

Nederlands