Nieuwsbrief nationale fokkerijcommissie

april 2018

Beste fokkers, keurmeesters, dierenartsen en hondenliefhebbers,
Zoals in de vorige nieuwsbrief omtrent HD beloofd, staan wij in deze nieuws- brief voornamelijk stil bij de nieuwe aangebrachte elementen zoals het meten van laxiteit en fokwaardeschattingen.
Wij willen u er op wijzen dat deze twee nieuwe methoden evenwel niet ver- plicht zijn en dat de bestaande FCI beoordeling (A, B, C, ..) behouden blijft. Wie verkiest om enkel laatstgenoemde beoordeling te laten uitvoeren, voldoet volledig aan de voorwaarden van de rasfiches waarin het testen op HD gevraagd wordt.
Arnold JACQUES directeur Nationale Fokkerijcommissie
 
info KMSH
 
Onbepaald